Vì đây là khóa học cầm tay chỉ việc nên nội dunng khóa học sẽ không có ở trên website. Khóa học sẽ diễn ra dưới 2 hình thức offline và Online qua Zoom. Với phương pháp học này cho phép học viên có thể giao tiếp và trao đổi 1:1 cùng giảng viên và giảng viên có thể hỗ trợ học viên ngay lập tức.

Học viên có thể đăng khí bằng khóa học bằng cách điền thông tin cá nhân vào biểu mẫu đăng ký học. Sau đó học viên sẽ được tư vấn về lộ trình học cũng như thời gian, địa điểm diễn ra khóa học.

Phí đăng ký cho mỗi khóa học có thể khác nhau và được hiển thị rõ ràng trên trang thông tin của khóa học đó. Bạn vui lòng kiểm tra trang thông tin khóa học để biết thông tin cụ thể.

Không cần thiết. Khóa học này cho cho những người bắt đầu từ con số 0 hoặc những người đã có kiến thức nhưng muốn tìm hiểu sâu hơn về khóa học. Trong khóa học, học viên sẽ được giảng dạy từ những kiến thức cơ bản nhất đến những kiến thức nâng cao.

Bạn có thể truy cập trang liên hệ để đặt những câu hỏi hoặc yêu cầu hỗ trợ trực tiếp từ người hỗ trợ hoặc giảng viên. Hoặc có thể liên hệ với tôi thông qua:

Số điện thoại: 0974 498 485

Email: phamnghia.natech@gmail.com