1. Mục đích và Phạm vi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một cách cẩn thận. Chính sách Bảo mật Thông tin này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web natech.edu.vn.

2. Thông tin thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau đây:

2.1. Thông tin cá nhân:

 • Tên của bạn.
 • Địa chỉ email.
 • Số điện thoại (tuỳ chọn).
 • Địa chỉ (tuỳ chọn).

2.2. Thông tin không cá nhân:

 • Địa chỉ IP của bạn.
 • Trình duyệt web và phiên bản trình duyệt.
 • Hệ điều hành của bạn.
 • Ngôn ngữ sử dụng.
 • Thời gian truy cập.

2.3. Dữ liệu khóa học:

 • Thông tin về các khóa học bạn tham gia, bao gồm tiến độ học tập và kết quả.

3. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Tạo tài khoản cá nhân cho bạn.
 • Quản lý và cung cấp dịch vụ đào tạo.
 • Gửi thông báo, cập nhật và tin tức liên quan đến khóa học.
 • Tùy chỉnh nội dung và trải nghiệm học tập của bạn.
 • Nghiên cứu và phát triển dịch vụ của chúng tôi.
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp luật và quy định.

4. Bảo mật thông tin

Chúng tôi thực hiện biện pháp an ninh thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép hoặc tiết lộ không đáng thừa. Mật khẩu của bạn được mã hóa và không thể truy cập bởi bất kỳ ai ngoài bạn.

5. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ trong các trường hợp sau:

 • Với đối tác dịch vụ của chúng tôi để hỗ trợ hoạt động trang web và cung cấp dịch vụ đào tạo.
 • Khi được yêu cầu theo luật pháp hoặc để bảo vệ quyền của chúng tôi hoặc quyền của bạn.

6. Quyền riêng tư của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân của bạn hoặc liên hệ với chúng tôi qua email tại [địa chỉ email liên hệ].

7. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách Bảo mật Thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email sau: phamnghia.natech@gmail.com

8. Sự thay đổi của Chính sách

Chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi Chính sách Bảo mật Thông tin này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét Chính sách này định kỳ để nắm vững các thay đổi và cập nhật mới nhất.

9. Hiệu lực

Chính sách Bảo mật Thông tin này có hiệu lực từ 1/10/2023.


Lưu ý rằng việc tuân thủ các quy định về bảo mật và quyền riêng tư là rất quan trọng, và bạn nên cân nhắc tìm kiếm sự tư vấn từ một chuyên gia pháp lý hoặc chuyên gia về bảo mật để đảm bảo rằng Chính sách của bạn tuân theo các quy định pháp luật cụ thể.