Xin vui lòng đọc kỹ và xác nhận bạn hiểu và đồng ý với các Điều khoản Sử dụng dưới đây trước khi sử dụng trang web natech.edu.vn. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân theo các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang web.

1. Tài khoản cá nhân

1.1. Để sử dụng một số tính năng của trang web, bạn có thể cần tạo một tài khoản cá nhân. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình và không được chia sẻ tài khoản của mình với người khác.

1.2. Bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân chính xác và cập nhật khi đăng ký tài khoản và trong quá trình sử dụng trang web.

2. Sử dụng trang web

2.1. Bạn cam kết sử dụng trang web chỉ cho mục đích hợp pháp và tuân theo tất cả các luật và quy định liên quan đến việc sử dụng trang web.

2.2. Bạn cam kết không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây quấy rối, gây phiền hà, hoặc gây tổn hại đến trang web hoặc đến người khác sử dụng trang web.

2.3. Bạn cam kết không sao chép, phân phối, sửa đổi hoặc tạo ra các phiên bản phái sinh của nội dung trên trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.

3. Nội dung trên trang web

3.1. Chúng tôi bảo lưu quyền sở hữu tất cả nội dung trên trang web, bao gồm các tài liệu học tập, tài liệu giảng dạy, video, và nội dung khác liên quan đến khóa học.

3.2. Bạn có quyền truy cập và sử dụng nội dung trên trang web cho mục đích cá nhân và học tập, nhưng không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng nội dung này cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.

4. Bảo mật thông tin cá nhân

4.1. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân theo Chính sách Bảo mật Thông tin của chúng tôi.

5. Thay đổi và chấm dứt

5.1. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt trang web hoặc bất kỳ tính năng nào của nó bất kỳ lúc nào và mà không cần thông báo trước.

6. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Điều khoản Sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email sau: phamnghia.natech@gmail.com.

7. Hiệu lực

Điều khoản Sử dụng này có hiệu lực từ ngày 1/10/2023.


Lưu ý rằng việc tuân thủ các quy định về điều khoản sử dụng là rất quan trọng, và bạn nên cân nhắc tìm kiếm sự tư vấn từ một chuyên gia pháp lý để đảm bảo rằng Điều khoản của bạn tuân theo các quy định pháp luật cụ thể.