Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ Quyền và Nghĩa vụ sau đây trước khi bạn bắt đầu sử dụng trang web phamvannghia.com. Sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân theo các quyền và nghĩa vụ sau đây.

1. Quyền của người sử dụng

1.1. Quyền truy cập: Người sử dụng có quyền truy cập và sử dụng nội dung và tài liệu học tập có sẵn trên trang web natech.edu.vn

1.2. Quyền học tập: Người sử dụng có quyền đăng ký và tham gia các khóa học trực tuyến được cung cấp trên trang web theo các quy định và điều kiện được đặt ra bởi trang web.

1.3. Quyền bảo vệ thông tin cá nhân: Trang web cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng và tuân thủ Chính sách Bảo mật Thông tin.

2. Nghĩa vụ của người sử dụng

2.1. Nghĩa vụ đăng ký: Người sử dụng phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác và hoàn chỉnh khi đăng ký tài khoản trên trang web.

2.2. Nghĩa vụ bảo mật tài khoản: Người sử dụng chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của họ và không được chia sẻ tài khoản của mình với người khác.

2.3. Nghĩa vụ tuân thủ quy định và điều kiện: Người sử dụng phải tuân thủ tất cả các quy định, điều kiện và chính sách được đặt ra bởi trang web phamvannghia.com.

2.4. Nghĩa vụ sử dụng đúng mục đích: Người sử dụng cam kết sử dụng trang web chỉ cho mục đích hợp pháp và không thực hiện bất kỳ hành vi nào gây quấy rối hoặc tổn hại đến trang web hoặc người khác sử dụng trang web.

2.5. Nghĩa vụ không sao chép và phân phối nội dung: Người sử dụng không được sao chép, phân phối, sửa đổi hoặc tạo ra các phiên bản phái sinh của nội dung trên trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.

3. Quyền của trang web phamvannghia.com

3.1. Quyền thay đổi và cập nhật: Trang web phamvannghia.com có quyền thay đổi, cập nhật và điều chỉnh nội dung, tính năng và khóa học có sẵn trên trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

3.2. Quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt: Trang web phamvannghia.com có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản của người sử dụng nếu họ vi phạm các quy định và điều kiện của trang web.

4. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Quyền và Nghĩa vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email sau: phamnghia.natech@gmail.com.

5. Hiệu lực

Quyền và Nghĩa vụ này có hiệu lực từ ngày 1/10/2023.


Lưu ý rằng việc tuân thủ Quyền và Nghĩa vụ là rất quan trọng để đảm bảo môi trường học tập trực tuyến an toàn và hiệu quả, và bạn nên đảm bảo rằng người sử dụng của bạn hiểu và đồng ý với các quy định này trước khi họ bắt đầu sử dụng trang web.